Obdavčitev kriptovalut
d.o.o. - hitri vodič

Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Rudarjenje je obdavčeno z davkom od dobička pravnih oseb:

Na dan, ko smo prejeli plačila za rudarjenje v kriptovaluti, pogledamo njeno vrednost v eurih. Po tej vrednosti jo knjižmo:

 • na zalogoin
 • v prihodke.
Ko kriptovaluto prodamo pa knjižimo:
 • prihodke v znesku, za kolikor smo valuto prodali in
 • odhodke v višini, kolikor je bila vredna, ko smo jo prejeli kot plačilo za rudarjenje.

 

Poenostavljen primer:
Ko prirudarimo kriptokovanec vreden 100 eur, knjižimo:

 • za 100 eur prihodkov in
 • za 100 eur zaloge kovancev.

Če prodamo ta kovanec za 200 eur, knjižimo:

 • za 200 eur prihodkov in
 • za 100 eur odhodkov.

Naša bilanca iz teh dveh transakcij:

 • 300 eur prihodkov (100 eur od rudarjenja in 200 eur od prodaje),
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 200 eur dobička, ki se obdavči po zakonu o davku od dobička pravnih oseb.
TRGOVANJE s kriptovalutami
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Trgovanje je obdavčeno z davkom od dobička pravnih oseb.

Knjižimo kot vsako običajno trgovanje s katerimkoli trgovskim blagom (brez DDV-ja).

Primer:
Kupimo kriptovaluto za 100 eur, čez nekaj časa jo prodamo za 200 eur.

Bilanca:

 • 200 eur prihodkov,
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 100 eur dobička, od katerega se plača davek po zakonu o davku od dobička pravnih oseb.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

V pripravi je daljša objava s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je nočete zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: zanima me obdavčitev kriptovalut.

 

Obdavčitev kriptovalut
s.p. - hitri vodič

Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino:

Na dan, ko smo prejeli plačila za rudarjenje v kriptovaluti, pogledamo njeno vrednost v eurih. Po tej vrednosti se knjiži na dve mesti: v zaloge in kot prihodke.

Ko kriptovaluto prodamo pa knjižimo:
 • prihodke v znesku, za kolikor smo valuto prodali in
 • odhodke v višini, kolikor je bila vredna, ko smo jo prejeli kot plačilo za rudarjenje.

Poenostavljen primer:
Ko prirudarimo kriptokovanec vreden 100 eur, knjižimo:

 • za 100 eur prihodkov in
 • za 100 eur zaloge kovancev.

Če prodamo ta kovanec za 200 eur, knjižimo:

 • za 200 eur prihodkov in
 • za 100 eur odhodkov.

Naša bilanca iz teh dveh transakcij:

 • 300 eur prihodkov (100 eur od rudarjenja in 200 eur od prodaje),
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 200 eur dobička, ki se obdavči po dohodninski lestvici.
TRGOVANJE s kriptovalutami
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Trgovanje je obdavčeno z dohodnino.

Obračunamo kot vsako običajno trgovanje s katerimkoli trgovskim blagom.

Primer:
Kupimo kriptovaluto za 100 eur, čez nekaj časa jo prodamo za 200 eur.

Bilanca:

 • 200 eur prihodkov,
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 100 eur dobička, od katerega se plača dohodnina po dohodninski lestvici.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

V pripravi je daljša objava s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je nočete zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: zanima me obdavčitev kriptovalut.

 

Obdavčitev kriptovalut
fizične osebe - hitri vodič

Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino:
  Na dan, ko smo prejeli plačila za rudarjenje v kriptovaluti, pogledamo njeno vrednost v eurih. Vsa na ta način ovrednotena plačila znotraj enega leta, prištejemo k vaši plači in drugim prihodkom. Obdavčijo se po dohodninski lestvici.

Poenostavljen primer:
Mesečna bruto plača: 2.000 EUR
Letna narudarjena vrednost: 1.000 EUR.

S prejeto plačo pridemo v dohodninski razred, kjer se plačuje 34% dohodnine.
Tudi, ko prištejemo narudarjeno vrednost, smo še vedno v istem razredu, torej bomo za 1.000 narudarjenih EUR plačali 340 EUR davka.

TRGOVANJE s kriptovalutami
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Dohodnine ni.
  (V 1. točki 32. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je določeno, da se dohodnina ne plača od odsvojitve premičnin, razen premičnin, ki so naštete v 2. in 3. točki 93. člena tega zakona, kar pa kriptovalute niso.)

Davčno je najbolj ugodno trgovati s kriptovalutami kot fizična oseba, vprašanje pa je, kje je meja, ko bi bilo treba odpreti neko obliko gospodarske družbe. Davčna uprava je sicer pripravila pojasnila: Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2, a bomo konkreten odgovor tam iskali zaman.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

V pripravi je daljša objava s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je nočete zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: zanima me obdavčitev kriptovalut.