Obdavčitev kriptovalut za samostojne podjetnike - hitri vodič

Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino:

Na dan, ko smo prejeli plačila za rudarjenje v kriptovaluti, pogledamo njeno vrednost v eurih. Po tej vrednosti se knjiži na dve mesti: v zaloge in kot prihodke.

Ko kriptovaluto prodamo pa knjižimo:
 • prihodke v znesku, za kolikor smo valuto prodali in
 • odhodke v višini, kolikor je bila vredna, ko smo jo prejeli kot plačilo za rudarjenje.

Poenostavljen primer:
Ko prirudarimo kriptokovanec vreden 100 eur, knjižimo:

 • za 100 eur prihodkov in
 • za 100 eur zaloge kovancev.

Če prodamo ta kovanec za 200 eur, knjižimo:

 • za 200 eur prihodkov in
 • za 100 eur odhodkov.

Naša bilanca iz teh dveh transakcij:

 • 300 eur prihodkov (100 eur od rudarjenja in 200 eur od prodaje),
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 200 eur dobička, ki se obdavči po dohodninski lestvici.
TRGOVANJE s kriptovalutami
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Trgovanje je obdavčeno z dohodnino.

Obračunamo kot vsako običajno trgovanje s katerimkoli trgovskim blagom.

Primer:
Kupimo kriptovaluto za 100 eur, čez nekaj časa jo prodamo za 200 eur.

Bilanca:

 • 200 eur prihodkov,
 • 100 eur odhodkov (nabavna vrednost prodanega blaga),
 • 100 eur dobička, od katerega se plača dohodnina po dohodninski lestvici.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

 • Fizične osebe
 • Pravne osebe (d.o.o., d.d., k.d.)

V pripravi je daljša objava s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je nočete zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: zanima me obdavčitev kriptovalut.

 

Obdavčitev kriptovalut za
fizične osebe - hitri vodič

 Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino:
  Na dan pridobitve plačila za rudarjenje pogledamo vrednost kriptovalute, v kateri smo dobili plačilo v eurih. Vsa na ta način ovrednotena plačila znotraj enega leta, prištejemo k vaši plači in drugim prihodkom. Obdavčijo se po dohodninski lestvici.

Poenostavljen primer:
Mesečna bruto plača: 2.000 EUR
Letna narudarjena vrednost: 1.000 EUR.

S prejeto plačo pridemo v dohodninski razred, kjer se plačuje 34% dohodnine.
Tudi, ko prištejemo narudarjeno vrednost, smo še vedno v istem razredu, torej bomo za 1.000 narudarjenih EUR plačali 340 EUR davka.

TRGOVANJE s kriptovalutami
 • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
 • Dohodnine ni.
  (V 1. točki 32. člena je določeno, da se dohodnina ne plača od odsvojitve premičnin, razen premičnin, ki so naštete v 2. in 3. točki 93. člena tega zakona, kar pa kriptovalute niso.)

Davčno je najbolj ugodno trgovati s kriptovalutami kot fizična oseba, vprašanje pa je, kje je meja, ko bi bilo treba odpreti neko obliko gospodarske družbe. Davčna uprava je sicer pripravila pojasnila: Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2, a bomo konkreten odgovor tam iskali zaman.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

 • Samostojni podjetniki
 • Pravne osebe (d.o.o., d.d., k.d.)

V pripravi pa je tudi daljša objava, s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je ne bi želeli zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: Zanima me obdavčitev kriptovalut.

 

 

eRačuni za pravne in fizične osebe

Da zaračunate blago ali storitev proračunskim porabnikom, jim morate od 1.1. 2015 poslati račun v elektronski obliki - kot eRačun.

Od zdaj pa lahko iz ePodjetnika pošiljate eRačune tudi ostalim pravnim osebam (s.p., d.o.o., d.d., k.d.) in tudi fizičnim osebam.

S strani prejemnika potrebujete soglasje, da je pripravljen prejemati račune v elektronski obliki.

 

 

 

eRačuni za UJP

Od 1.1.2015 proračunski uporabniki sprejemajo račune samo še v elektronski obliki.
Proračunske uporabnike lahko poiščete na tej povezavi: REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV.
Za manjše število računov (5 na mesec) je možno vnašati račune ročno v spletni aplikaciji UJP-a (uprave za javne prihodke): Dostop do testne verzije portala UJPeRačun
Naslednja možnost je preko spletne banke. Ceno oddaje preverite na svoji banki, v glavnem se giblje okrog 0,25 EUR za poslani račun.
Lahko pa uporabite izdane račune ePodjetnika. Uporaba modula izdanih računov je brezplačna, za pošiljanje eRačunov pa boste odšteli 0,10 EUR za vsak poslani račun. V primeru, da ne uporabljate drugih naših plačljivih storitev, boste morali pošiljanje plačevati vnaprej.
Za pošiljanje eRačunov preko ePodjetnika ne potrebujete digitalnega potrdila (certifikata).